Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

 

Όροι Χρήσης

Η παρούσα Ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία Μπαστάκης Ιωάννης. Με τον όρο Ιστοσελίδα νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ., που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mpastakis.gr. Η εταιρεία Μπαστάκης Ιωάννης προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες καθώς και λύσεις ενέργειας.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

1. Εισαγωγή

Η Ιστοσελίδα www.mpastakis.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με επωνυμία Μπαστάκης Ιωάννης, διακριτικό τίτλο Μπαστάκης Ιωάννης, έδρα το δήμο Φαιστού , οδός 25ης Μαρτίου 91 , Τ.Κ. 70400 (ΑΦΜ: 147201480 , ΔΟΥ: Ηρακλείου. Στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ως “Εταιρεία ”.

Οι παρακάτω όροι αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε.

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει, και ρητά δηλώνετε και εγγυάστε, ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ανήλικοι απαγορεύεται ρητά να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της Ιστοσελίδας από χρήστες που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.

2. Επικοινωνία με την εταιρεία

Newsletter

Η Εταιρεία  διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών που έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδας με σκοπό την αποστολή email (newsletters). Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την υπηρεσία μπορεί να κάνει χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email που αποστέλλεται. Η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία  μπορεί να αποστείλει επικοινωνίες ενημέρωσης μέσω email για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για σκοπούς ενημέρωσης.
 • Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.
 • Προτάσεις σχετικών υπηρεσιών.
 • Για προτροπή προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή εν γένει λήψη αποκρίσεων των επισκεπτών / πελατών σχετικών με την ικανοποίησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει κανένα απολύτως email ή άλλου είδους επικοινωνία από την Εταιρεία, θα πρέπει να ζητήσει την διαγραφή του από την υπηρεσία στέλνοντας σχετικό αίτημα στο info@mpastakis.gr.

Φόρμα επικοινωνίας / ενδιαφέροντος

 • Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, διερευνητικής επαφής μαζί της αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσω της φόρμας επικοινωνίας/ ενδιαφέροντος. Η συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας Επικοινωνίας / Ενδιαφέροντος δεν συνιστά σύναψη σύμβασης, ούτε η αποδοχή της είναι δεσμευτική για την Εταιρεία. Το περιεχόμενο της Φόρμας Επικοινωνίας / Ενδιαφέροντος μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση από την Εταιρεία.

Το αρχείο προσωπικών δεδομένων τηρείται από την Εταιρεία  για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω περιγραφόμενοι σκοποί επεξεργασίας.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία  και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας. Προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

4. Ευθύνη χρήστη

Ο επισκέπτης που κάνει χρήση των σελίδων της Εταιρείας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.

 • Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που:
  • είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό.
  • αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.
  • δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
  • καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.
  • δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις. (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
  • παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής.
  • δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο.
  • χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Ο επισκέπτης που κάνει χρήση των σελίδων της Εταιρείας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Η Ιστοσελίδα παρέχεται σε Εσάς «ως έχει» («as is»).

Η χρήση της, πλήρης ή μερική, από Εσάς γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια ή χρησιμότητα της Ιστοσελίδας. Ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητα (τεχνική ή άλλη) αυτού για οποιονδήποτε σκοπό. Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστείτε Εσείς ή τρίτοι, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Ιδίως όσον αφορά σε βλάβες υπολογιστικών ή άλλων συστημάτων, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με τυχόν ήδη εγκατεστημένο λογισμικό ή hardware κλπ.

5. Λοιποί όροι

 • Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 • Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας  & των επισκεπτών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου.

6. Τροποποιήσεις στους όρους

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία Μπαστάκης Ιωάννης τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν.

Προσωπικά δεδομένα

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε:

 • σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την Εταιρεία ,
 • πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν,
 • πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

 

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία .

 

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@mpastakis.gr και στο τηλέφωνο  28920 22490.

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα της εταιρείας Μπαστάκης Ιωάννης. Καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγονται από την Εταιρεία  κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από την Εταιρεία. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής ή να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της Εταιρείας.

 

Οι επισκέπτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

2. Περιήγηση στην ιστοσελίδα

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, πέραν των όσων συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα.  Στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας / ενδιαφέροντος ή εγγραφεί στο newsletter της εταιρείας, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, e-mail & τηλέφωνο καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικές με την ενδιαφερόμενη υπηρεσία ( π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, τύπος ρεύματος κλπ).  Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

3. Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα ταυτοποίησης επισκέπτη / χρήστη

Δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται

Για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη είναι απαραίτητη. Τα Προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail και άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικές με την ενδιαφερόμενη υπηρεσία ( π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, τύπος ρεύματος κλπ). Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.

Δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν, και συγκεκριμένα:
 • διευθύνσεις IP,
 • προγράμματα περιήγησης,
 • λειτουργικό σύστημα,
 • cookies,
 • αναγνωριστικά διαφήμισης (advertising IDs),
 • το είδος της συσκευής.

Διαδικασία εξαίρεσης – Δικαιώματα των χρηστών

 • Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@mpastakis.gr
 • Επιπλέον, ο χρήστης δύναται να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων μέσα από την υπηρεσία Network Advertising Initiative.. Επίσης από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google’s Ads Settings.
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε
  • δικαίωμα ενημέρωσης,
  • δικαίωμα πρόσβασης,
  • δικαίωμα διόρθωσης,
  • δικαίωμα διαγραφής,
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
  • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
  • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ,
  • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Διαδικασίες που απαιτούν συλλογή / επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας / ενδιαφέροντος

Κατά την συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας / ενδιαφέροντος στην Ιστοσελίδα ο επισκέπτης δηλώνει το ονοματεπώνυμο του, email και τηλέφωνο. Μετά την υποβολή, τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατό να προβάλλονται / τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση  κατόπιν επικοινωνίας σχετικού αιτήματος προς την Εταιρεία.

Newsletter

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο Newsletter μας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλετε θα προωθηθεί στο Mailchimp account μας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του Mailchimp  όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Mailchimp . Ή μέχρι να ζητήσετε ρητά να καταργηθεί από τη λίστα αλληλογραφίας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε  όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει στη βάση δεδομένων του Mailchimp, θα λαμβάνετε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

Διασύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Μέσω της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το Facebook και το Twitter. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

5. Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του νόμου 3471/2006 και της ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Τέλος, με την εγγραφή στο newsletter μας, την συμπλήρωση μιας φόρμας ή με γενικά με την επικοινωνία με την Ιστοσελίδα μας, είναι  δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται άλλες πληροφορίες για τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους:

 • Στατιστικούς λόγους.
 • Εξατομίκευση της εμπειρίας σας & βελτίωση της ιστοσελίδα μας ώστε να προσφέρουμε περιεχόμενο και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.
 • Διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών ή διαμόρφωση νέων site features.
 • Περιοδική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες μας, νέα της εταιρείας μας, ανακοινώσεις κλπ.
 • Follow up ( live chat , email  ή τηλεφωνήματα).

 

Δεν χρησιμοποιούμε profiling ή automated decision-making κατά την επεξεργασία δεδομένων.

6. Συλλογή και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες – Συνεργασίες με τρίτα μέρη

Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει ή/και να μεταβιβάσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Συνεργασίες με τρίτα μέρη

Ενδέχεται να μεταβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες. Η μεταβίβαση πληροφοριών συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες:

Τhird-party data processors

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού (share) σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδα με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Πώληση / Συγχώνευση / Αλλαγή ελέγχου

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της Εταιρείας τότε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει, πουλήσει ή εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την Ιστοσελίδα, σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα ειδοποιήσει όλα τα μέλη της Ιστοσελίδας που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων ή πριν αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

Αίτημα από δικαστικές / αστυνομικές / κυβερνητικές αρχές

Η Εταιρεία ενδέχεται να παραχωρήσει δεδομένα προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματός προκειμένου να:

 • Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους.
 • Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους).
 • Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία.
 • Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή / και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας.

7. Cookies

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν. Αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

8. IP Addresses

Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την Εταιρεία , εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη.

9. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με την Εταιρεία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η Εταιρεία  ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία διατηρούνται καθ΄όλη την διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης εκτός και αν ζητηθεί από τον χρήστη η διαγραφή τους.

10. Data security

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων του χρήστη, η Ιστοσελίδα προσφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL (τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή).

11. Στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ. Καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε:

 • Μπαστάκης Ιωάννης
 • Email: info@mpastakis.gr
 • Τηλέφωνο:  28920 22490

 

12. Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας  κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 31/10/2018