Αυτοκίνητο

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το αυτοκίνητο μας είναι πολλά περισσότερα από τέσσερις τροχοί.

Δεν έχει σημασία πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας. Σημασία έχει ότι πρέπει πάντα να αισθάνεστε ασφαλείς και να νοιώθετε σιγουριά για την επιλογή της ασφαλιστικής σας εταιρίας.

Όποια κι αν είναι η ανάγκη σας, είμαστε δίπλα σας για να σας προτείνουμε υπεύθυνα το πρόγραμμα ασφάλειας αυτοκινήτου που ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας.

Καλύψεις

 • Κλοπή (ολική / μερική)
 • Πυρός - τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θεομηνίες και χαλάζι
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού - ιδιοκτήτη
 • Ίδιες ζημιές
 • Νομική προστασία
 • Οδική βοήθεια κατόπιν βλάβης

Συχνές Ερωτήσεις

1Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την υποβολή αίτησης για ασφάλιση;
 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Δίπλωμα οδήγησης
 3. Τιμολόγιο αγοράς ή πραγματογνωμοσύνη εάν το αυτοκίνητό σας δεν είναι καινούριο και επιθυμείτε να το ασφαλίσετε και για προαιρετικές καλύψεις.
2Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;

Σε περίπτωση ατυχήματος,ειδοποιήσετε την εταιρεία σας η οποία:

 • Θα προβεί σε καταγραφή του συμβάντος.
 • Θα σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης και όλων των εγγράφων.
 • Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τη σήμανση των οδών.
 • Θα σας ενημερώσει για τις διαδικασίες μετά το ατύχημα.
 • Θα σας παράσχει υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας, σε περίπτωση που το όχημά σας έχει ακινητοποιηθεί.
 • Θα ενημερώσει την εταιρεία σας και θα παραδώσει όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία για την αναγγελία της ζημιά

Καλό θα ήταν επίσης να καλέσετε το 100 για την καταγραφή του συμβάντος

3Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να έχω για να αποζημιωθώ σε περίπτωση ατυχήματος;

Κάθε είδους ζημιάς απαιτεί σχετικά δικαιολογητικά. Ενδεικτικά, σε μια υλική ζημιά, είναι απαραίτητα:

 • Άδεια κυκλοφορίας και άδεια οδήγησης
 • Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντων αν έχει επιληφθεί η τροχαία
 • Αντίγραφο Δικογραφίας (στην περίπτωση που έχει σχηματιστεί)
 • Δήλωση ατυχήματος ή Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού
 • Πραγματογνωμοσύνη
 • Εξουσιοδοτήσεις/ Νομιμοποιήσεις όπου είναι απαραίτητες (εφόσον δεν εισπράξετε ο ίδιος την αποζημίωση)
 • Τιμολόγια επισκευής
 • Φωτοτυπία από το βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από το Internet Banking ή εκτύπωση από κατάστημα της τράπεζας
4Πρέπει να έχω εξοφλήσει το ασφαλιστήριο μου για να ισχύει η ασφάλεια μου;

Ναι! Σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος, βασική προϋπόθεση για την ισχύ ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί η πλήρης εξόφληση των ασφαλίστρων. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2014, αλλάζοντας τα δεδομένα στον χώρο της ασφάλισης.

5Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός;

Ο φιλικός διακανονισμός είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία στις αποζημιώσεις αυτοκινήτων. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2000 και αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού από την ασφαλιστική του εταιρία. Βασικές προϋποθέσεις για την ισχύ του φιλικού διακανονισμού είναι η εμπλοκή δύο μόνο οχημάτων και η συμμετοχή της ασφαλιστικής και των δύο στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού.

6Με ποιο τρόπο διαμορφώνονται τα ασφάλιστρα που θα πληρώσω;

Τα ασφάλιστρα καθορίζονται βάσει χαρακτηριστικών του οχήματος και του οδηγού, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:

 • Μάρκα
 • Μοντέλο και έκδοση
 • Πραγματική ισχύς οχήματος σε KW
 • Περιοχή Κυκλοφορίας (15 τιμολογιακές γεωγραφικές ζώνες)
 • Αριθμός ζημιών με υπαιτιότητα
 • Ηλικία συνήθους οδηγού
 • Ηλικία 2ου συνήθους οδηγού
 • Δίπλωμα νέου οδηγού
7Σε περίπτωση που μου προκαλέσει ατύχημα ανασφάλιστο όχημα αποζημιώνομαι και πώς;

Αποζημιώνεστε απευθείας από την εταιρεία εφόσον έχετε στο συμβόλαιο σας την κάλυψη "Ασφάλιση Υλικών Ζημιών σε Τροχαίο από Ανασφάλιστο Όχημα".

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης απαιτούνται:

 1. Να έχει συμβεί το ατύχημα στην Ελλάδα
 2. Να αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του ανασφάλιστου οχήματος από επίσημο Δημόσιο έγγραφο (Απόσπασμα Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας)
 3. Η ευθύνη για το ατύχημα να βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος
 4. Να υπάρχει Δήλωση Ευθύνης από τον υπαίτιο (ανασφάλιστο)
8Σε περίπτωση που προκαλέσω ατύχημα θα έχω επιβάρυνση στα ασφάλιστρά μου;

Σε περίπτωση που προκαλέσετε μέχρι δύο ατυχήματα ανά έτος ασφάλισης, η εταιρεία σας εγγυάται ότι δεν θα έχετε καμία επιβάρυνση στα ετήσια ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας, μέσω της κάλυψης "Εγγύηση Ασφαλίστρου" που περιλαμβάνεται σε όλα τα πακέτα.

9Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής;
 1. Θα πρέπει άμεσα να δηλώσετε την κλοπή στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής & να λάβετε βεβαίωση για τη δήλωση σας.
 2. Να επισκεφτείτε άμεσα οποιοδήποτε υποκατάστημα και να κάνετε την αναγγελία της κλοπής.
 3. Να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν, καθώς και τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
 4. Μετά το πέρας των 90 ημερών, να προσκομίσετε στην εταιρία βεβαίωση μη ανεύρεσης του αυτοκινήτου σας και πληρεξούσιο κυριότητας.
10Τι μου προσφέρει η Οδική Βοήθεια;

Στην περίπτωση που το όχημά σας ακινητοποιηθεί από ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, βλάβη ελαστικών ή απόπειρα κλοπής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ανάλογα με την απόσταση του συμβάντος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας σας, η οδική βοήθεια προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Επί τόπου επισκευή (εφόσον είναι εφικτή)
 • Επαναφορά του οχήματος στο δημόσιο δρόμο αν έχει βρεθεί εκτός αυτού
 • Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επιλογής σας
 • Ιατρική- Ταξιδιωτική Κάλυψη
11Τι συμβαίνει αν εμπλακώ σε ατύχημα με αυτοκίνητο που φέρει ξένες πινακίδες;

Σε περίπτωση εμπλοκής μας σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο που φέρει ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, ισχύουν σε γενικές γραμμές όσα πράγματα γνωρίζουμε, υπάρχουν όμως και μερικά σημεία που απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή μας.

Αρχικά, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σχολαστικοί στην σωστή καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, της χώρας προέλευσης, της μάρκας και του τύπου του αλλοδαπού οχήματος. Συνίσταται λοιπόν να ειδοποιήσουμε την τροχαία, προκειμένου τα σχετικά έντυπα να συμπληρωθούν σωστά από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε αντίγραφο της πράσινης κάρτας του αλλοδαπού αυτοκινήτου, του διεθνώς αναγνωρισμένου εγγράφου που πιστοποιεί το καθεστώς ασφάλισής του, αν το όχημα προέρχεται από τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Ισραήλ, Λευκορωσία, Ιράν, Μολδαβία, Μαρόκο, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Τυνησία, Ουκρανία και Ρωσία. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πράσινης κάρτας, το όχημα με πινακίδες από τα ανωτέρω κράτη που κυκλοφορεί στην Ελλάδα θεωρείται ανασφάλιστο.

Δεν συμβαίνει το ίδιο, αν το όχημα προέρχεται από χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο Ε.Ο.Χ. περιλαμβάνει τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, ενώ το ίδιο καθεστώς ισχύει για την Ανδόρα και την Κροατία.

Ένα χρήσιμο τηλέφωνο που πρέπει οι οδηγοί να γνωρίζουν σε αυτή την περίπτωση είναι το τηλέφωνο του γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (210 3223324, 210 3236562) το οποίο είναι σε θέση να παρέχει όλες τις απαραίτητης πληροφορίες

12Τι πρέπει να γνωρίζω αν το αυτοκίνητό μου είναι ασφαλισμένο στην Ελλάδα και επιθυμώ να ταξιδέψω με αυτό στο εξωτερικό;

Μερικές ημέρες πριν ταξιδέψετε, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με Πράσινη Κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρεία. Η έκδοση Πράσινης Κάρτας δεν είναι είναι υποχρεωτική αν το ταξίδι σας περιορίζεται στις χώρες του Ε.Ο.Χ (χώρες – μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Ανδόρα, Κροατία και Λίχτενστάιν) αν η βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα αναφέρεις τα στοιχεία ασφάλισης και με λατινικούς χαρακτήρες, ωστόσο η Πράσινη Κάρτα είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο έγγραφο που διευκολύνει πολύ τις καταστάσεις.

Πρέπει να γνωρίζεται ότι η έκδοση της Πράσινης Κάρτας καλύπτει μόνο την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και όχι τυχόν προαιρετικές καλύψεις που περιλαμβάνει το συμβόλαιό σας στην Ελλάδα (πχ κλοπή φωτιά κλπ). Για να συνεχίσουν να ισχύουν τέτοιου είδους καλύψεις κατά το ταξίδι σας, απαιτείται συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία σας.

Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με δική σας υπαιτιότητα, η δήλωσή σας πρέπει να υποβληθεί στο αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο όχημα προερχόμενο από χώρα που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., μπορείτε κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα να προβείτε σε εξώδικο διακανονισμό της διαφοράς μέσω του Αντιπροσώπου Ζημιών της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, καθώς και του Οργανισμού Αποζημίωσης, το ρόλο του οποίου στην Ελλάδα επιτελεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Τέλος, ζητήστε να ενημερωθείτε από τον ασφαλιστή σας αν η υπηρεσία «φροντίδα ατυχήματος» παρέχεται από την εταιρεία σας και στην χώρα που πρόκειται να επισκεφθείτε, καθώς θα σας γλιτώσει από αρκετό κόπο και ταλαιπωρία.

Θέλεις να μειώσεις το λογαριασμό του ρεύματος σου;

Με ενδιαφέρει