Κτήριο & Περιεχόμενο

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΤΗΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Προστασία τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενό της επιχείρησής σας!

Η ανάγκη της απόλυτης ασφάλειας του κτιρίου και του περιεχομένου της επιχείρησής σας, από ένα πλήθος φυσικών και όχι μόνο κινδύνων, αποτελεί πλέον ένα από τα πρώτα μελήματα κάθε επιχειρηματία

Τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης δίνουν τέλος στην ανασφάλειά σας και σας ασφαλίζουν αποτελεσματικά από βιομηχανικούς και εμπορικούς κινδύνους. Κι αυτό γιατί, είναι σχεδιασμένα για να σας παρέχουν απόλυτη προστασία τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενό του από κάθε κίνδυνο.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τι περιλαμβάνει:


Τα προγράμματά, στοχεύουν στην ασφάλιση:

 • Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (γραφεία, ιατρεία κλπ),
 • Καταστημάτων Εμπορικών Επιχειρήσεων,
 • Αποθηκών Εμπορικών Επιχειρήσεων,
 • Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και λοιπές

Τα προγράμματα ασφάλειας επιχείρησης περιλαμβάνουν ένα εύρος καλύψεων που αφορούν:

 • Tην προστασία της επιχείρησης από πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί από αμέλεια, κεραυνό, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, δάσος
 • Tην προστασία της επιχείρησης από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, θύελλες, καταιγίδες, χιόνι, χαλάζι, παγετός.
 • Ασφάλεια στην επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κλοπής, ληστείας ταμείου, τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών, πολιτικών ταραχών, κακόβουλων βλαβών.
 • Προφυλάσσουν την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο διαρροής ή θραύσης σωληνώσεων, πρόσκρουση οχήματος, θραύση των κρυστάλλων των βιτρινών, αστική ευθύνη μετάδοσης πυρκαγιάς σε τρίτους, απώλεια εισοδήματος, ακόμη και ζημιές από σεισμό.
 • Την προστασία του ίδιου του επιχειρηματία

Ασφάλεια ενυπόθηκου δανείου

 • Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση επιχείρησης με ενυπόθηκο δάνειο;
  Η ασφάλιση ακινήτου που αποκτήθηκε με δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωτική για την κατοχύρωση της τράπεζας, αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου και ακολουθεί κάθε ενυπόθηκο δάνειο.
 • Ενδιαφέρομαι για ασφάλεια ενυπόθηκου δανείου. Μπορώ να επιλέξω εγώ την ασφαλιστική μου εταιρεία;
  Ο ασφαλιζόμενος δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ασφαλιστικής εταιρίας. Επισημαίνεται ρητά από την Τράπεζα της Ελλάδας ότι η επιλογή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή γίνεται αποκλειστικά από τον δανειολήπτη.

  Ειδικότερα, βάση της Εγκυκλίου 462 της Τραπέζης της Ελλάδος, οι δανειολήπτες δεν είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζουν μέσω της τράπεζας που τους χορήγησε το δάνειο το ακίνητό τους. Τουναντίον κάθε τράπεζα οφείλει να κάνει δεκτό οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που περιλαμβάνει τις καλύψεις που απαιτούνται από τη δανειακή σύμβαση.

  Εκείνο που πρέπει να προσέξετε, είναι το συμβόλαιο για την ασφάλεια του ενυπόθηκου να είναι σύμφωνο με τους όρους που προβλέπει και θέτει η δανειακή σύμβαση.

  Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ενδιαφερόμενου να αποφασίσει εκείνος για την ασφάλεια του ακινήτου του και να γλιτώσει μάλιστα χρήματα - αφού μια έρευνα αγοράς μπορεί να τον βοηθήσει να εξασφαλίσει φθηνότερα ασφάλιστρα για την περίπτωσή του ή ακόμα περισσότερες και σημαντικότερες ασφαλιστικές παροχές.

  Ενημερωθείτε υπεύθυνα από το ασφαλιστικό γραφείο Μπαστάκης για τα ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης, ειδικά σχεδιασμένα για την περίπτωση ενυπόθηκου ακινήτου, με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και πλήρεις καλύψεις.

Συχνές Ερωτήσεις

1Τι πρέπει να προσέχουμε σε ένα βασικό Ασφαλιστήριο Περιουσίας;

Να μην υπάρχει υπασφάλιση! Τουλάχιστον κάθε τρία,αν όχι δύο, χρόνια πρέπει σε συνεργασία του Ασφαλιζομένου και του Ασφαλιστικού Συμβούλου να γίνεται αναπροσαρμογή των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων ώστε αυτά να προσεγγίζουν τις πραγματικές αξίες αντικατάστασης Σε ειδικές σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα της Επιχείρησης (επεκτάσεις, συγχωνεύσεις κλπ) ίσως είναι απαραίτητη η συνδρομή Πραγματογνώμονα – Εκτιμητή αξιών.

2Τι σημαίνει "υπασφάλιση";

Στο εκάστοτε Ασφαλιστήριο εμφανίζεται το μέγιστο ποσό που μπορεί να αποζημιώσει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Αν σε περίπτωση ζημιάς η πραγματική αξία στην οποία πρέπει να γίνει η αποζημίωση είναι μεγαλύτερη τότε έχουμε «υπασφάλιση». Σύμφωνα με την ασφαλιστική πρακτική αλλά και το νόμο, θα ισχύσει αναλογική αποζημίωση, που σε συνδυασμό με το ποσό της Απαλλαγής θα σημαίνει σοβαρό πρόβλημα για την ασφαλιζόμενη Επιχείρηση. Στην ευρύτερη έννοια «υπασφάλιση» μπορεί να θεωρηθεί κάλυψη Αστικής Ευθύνης με πολύ χαμηλά/ ανεπαρκή όρια αποζημίωσης. Είναι σύνηθες να υπάρχουν ασφαλιστήρια με όριο αποζημίωσης για σωματικές βλάβες/ θάνατος ποσά κάτω των 100.000€/ άτομο. Επίσης, «υπασφάλιση» μπορεί να θεωρηθεί και η κάλυψη με ιδιαίτερα περιοριστικούς και ενίοτε «καταχρηστικούς» ειδικούς όρους.

Θέλεις να μειώσεις το λογαριασμό του ρεύματος σου;

Με ενδιαφέρει