Αστική Ευθύνη
ΙΔΙΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τι είναι Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου, πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει

Από το Αστικό Δίκαιο πηγάζει η Αστική Ευθύνη για αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε κάποιος σε τρίτο παράνομα και υπαίτια (ΑΡΘΡΟ 914 ΑΚ).

Προσφέρουμε ένα πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες - επαγγελματίες, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ιδιώτες

Καθημερινά είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς σας υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν ζημιωθεί από εσάς.

Αστική Ευθύνη ιδιοκτήτη Ποδηλάτου

Τα προγράμματα για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτη παρέχουν κάλυψη της αστικής σας ευθύνης, εάν από τη χρήση του ποδηλάτου σας προκαλέσετε οποιαδήποτε ζημιά σε τρίτους.

Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη

Με το πρόγραμμα ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οικογενειάρχη καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια δική σας ή και των μελών της οικογένειάς σας, ως φυσικά πρόσωπα, στα πλαίσια των συνηθισμένων δραστηριοτήτων σας στην καθημερινή σας ζωή.

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου Ζώου

Το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κατοικίδιου απευθύνεται σε εσάς ως ιδιοκτήτη του κατοικίδιου ζώου και σας καλύπτει για την Αστική σας Ευθύνη έναντι τρίτων, για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σας.

Αστική Ευθύνη ιδιοκτήτη Κατοικίας

Καλύπτουμε την ευθύνη σας ως ιδιοκτήτη κατοικίας ή κτιρίου, είτε αυτή είναι ενοικιαζόμενη είτε εξοχική και διαμένετε οι ίδιοι, για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους (επισκέπτες / ενοίκους της κατοικίας) και για τα οποία θα θεωρηθείτε υπεύθυνος ως ιδιοκτήτης.

Εάν στην κατοικία σας έχετε πισίνα ή ιδιαίτερους εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να μας το δηλώσετε ώστε να συμπεριλάβουμε και ατυχήματα που θα συμβούν στους εξωτερικούς αυτούς χώρους.

Το πρόγραμμα ασφάλισης μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το είδος της κατοικίας, του κτιρίου καθώς και τις δικές σας προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Αστική Ευθύνη Φοιτητών

Με τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης Φοιτητών καλύπτεται η αστική ευθύνη του φοιτητή προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκαλέσει σε τρίτους ως φυσικό πρόσωπο

  • στα πλαίσια των συνηθισμένων δραστηριοτήτων του στην καθημερινή του ζωή
  • κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης
  • κατά τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέλεις να μειώσεις το λογαριασμό του ρεύματος σου;

Με ενδιαφέρει