Ασφαλίσεις Πυρός: Στατιστικά που αποδεικνύουν τη σημασία τους
10/02/2017
metlife odontiatriko
Πρωτοποριακό πρόγραμμα Οδοντιατρικής φροντίδας της Metlife Alico
10/06/2017

Γιατί οι ασφάλειες είναι “καλύτερες” από τις τράπεζες

αποταμιευτικά προγραμματα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν ανταγωνιστικότερες από τις τράπεζες, ευκαιρίες αποταμίευσης.

Διαδικασία αποταμίευσης

Η διαδικασία της αποταμίευσης είναι ξεκάθαρα μια διαδικασία πολύτιμη για κάθε άνθρωπο.

Καταρχήν γιατί βοηθά στον έλεγχο της κατανάλωσης. Κατά δεύτερον γιατί αποτελεί το αποκούμπι σε κρίσιμες στιγμές της ζωής όπου χρειάζεται αυξημένη ρευστότητα.

Δυνατότητα κάλυψης τυχόν απωλειών

Βασική  απαίτηση σε μια διαδικασία αποταμίευσης είναι η δυνατότητα, μέσω ανάλογου επιτοκίου, να καλύπτονται τυχόν απώλειες  που μπορούν να προκαλέσουν οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού.

Επιτόκια τραπεζών

Αυτή τη στιγμή ωστόσο στην Ευρώπη λειτουργούμε σε περιβάλλον χαμηλών έως μηδενικών, επιτοκίων. Οι πολίτες που απευθύνονται σε τράπεζες, μετά βίας μπορούν να προσεγγίσουν, επιτόκιο 1%.  Mάλιστα για διάρκεια το πολύ ενός έτους. Ανάλογα βέβαια και με το ύψος του ποσού που αποταμιεύουν.

Επιτόκια ασφαλιστικών εταιρειών

Από την άλλη, οι ασφαλιστικές εταιρείες ήταν παραδοσιακά σε θέση, να εγγυώνται μακροχρόνια επιτόκια. Να δίνουν δηλαδή λύσεις, ανταγωνιστικότερες των τραπεζών. Τα τελευταία χρόνια, αυτό έχει γίνει πολύ δύσκολο. Η παγκόσμια κρίση αύξησε τις δικλείδες ασφαλείας. Σε περιβάλλον Solvency II, οποιαδήποτε “εγγύηση” απαιτεί σημαντικές κεφαλαιακές “θυσίες”.

Δεν είναι καθόλου τυχαία η πρόσφατη αναφορά του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, στην ετήσια γενική συνέλευση της ΕΑΕΕ, σχετικά με τον  κίνδυνο που  μπορούν να διατρέξουν στο μέλλον ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες διατηρούν χαρτοφυλάκια με υπόσχεση υψηλών επιτοκίων. Χαρτοφυλάκια δηλαδή, αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών συμβολαίων που πουλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια προσφέροντας υψηλό επιτόκιο.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σήμερα εταιρείες οι οποίες προσπαθούν ακόμη να διαθέσουν προϊόντα εγγυημένου επιτοκίου. Το οποίο όμως δύσκολα ξεπερνά το 1,5%. Σε ελάχιστες περιπτώσεις αγγίζει ή ξεπερνά το 2%.

Ακόμη κι έτσι, η ασφαλιστική αγορά παρέχει αξιόλογες λύσεις. Ιδιαίτερα δε αν λάβει κανείς υπόψη ότι πέρα από το επιτόκιο η αποταμίευση σε μια ασφαλιστική μπορεί να περιλαμβάνει προστασία για την ίδια την δυνατότητα της αποταμίευσης. Σε περίπτωση αναπηρίας ή απώλειας ζωής.

Ασφαλιστική αγορά – η “καλύτερη” επιλογή για αποταμιεύση

Παρά λοιπό το περίφημο “περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων” το οποίο σκιάζει τις αγορές χρόνια τώρα, η ασφαλιστική αγορά παραμένει δυνατή. Ίσως και “καλύτερη” επιλογή για τις αποταμιεύσεις του Έλληνα πολίτη.

Πηγή: underwriter.gr